Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y papur £20 newydd - gwybodaeth i fusnesau

Cyflwynwyd y papur £20 polymer newydd i gylchrediad ar 20 Chwefror 2020.

Byddwch yn dal i allu defnyddio’r hen bapur £20 nes iddo gael ei dynnu o gylchrediad. Bydd Banc Lloegr yn cyhoeddi’r dyddiad tynnu’n ôl ar ôl i’r papur £20 polymer newydd gael ei ryddhau a bydd yn rhoi chwe mis o rybudd am y dyddiad tynnu’n ôl.

Bydd nifer o fanciau’n derbyn papurau sydd wedi’u tynnu’n ôl fel arian cadw gan gwsmeriaid. Gall Swyddfa’r Post hefyd dderbyn papurau a dynnwyd yn ôl fel arian cadw i unrhyw gyfrif banc y ceir mynediad iddo yn Swyddfa’r Post. Ac rydych chi bob amser yn gallu cyfnewid papurau sydd wedi’u tynnu’n ôl gyda Banc Lloegr.

Gallwch lwytho deunyddiau addysgol rhad ac am ddim i lawr yn Gymraeg ac yn Saesneg er mwyn gwirio eich papurau £20.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Banc Lloegr.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel