Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Pethau Pwysig

Mae Y Pethau Pwysig yn gronfa newydd ledled Cymru fydd yn cefnogi’r sector cyhoeddus, y trydydd sector a sefydliadau di-elw i: 

 • ddarparu gwelliannau bychain sylfaenol i seilwaith twristiaeth a 
 • sicrhau bod pob ymwelydd â Chymru yn cael profiad positif a chofiadwy drwy gydol eu arhosiad.  

Bydd y gronfa hon yn ychwanegu at y gronfa gyllid flaenorol Cefnogi Buddsoddiad mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS).

O dan y cylch cyllido TAIS blaenorol, dim ond wardiau gwledig oedd yn gymwys, yn unol â rheolau’r Cynllun Datblygu Gwledig. Bellach, drwy gynnig cyllid ychwanegol nad yw’n gyllid yr UE, mae’r cynllun TAIS yn cael ei ymestyn i’r ardaloedd hynny y tu allan i wardiau gwledig drwy’r gronfa Y Pethau Pwysig.  Bydd hyn yn sicrhau bod pob rhan o Gymru yn gallu elwa o’r gronfa newydd. 

Bydd cyllid o hyd at £10m ar gael rhwng 2020 a 2025 tuag at flaenoriaethu prosiectau a fydd yn:  

 • darparu profiadau o safon i ymwelwyr sydd â naws Cymreig
 • sicrhau bod modd i amrywiaeth eang o ymwelwyr fanteisio ar gyfleoedd llesiant newydd a’u mwynhau
 • gwella mynediad at gyfleusterau a chyflwyno cipolwg cynhwysol ar Gymru 
 • buddsoddi mewn cyfleusterau sy’n gwella arlwy antur Cymru 
 • cyfrannu at brif fentrau twristiaeth Llywodraeth Cymru gan gynnwys ymgyrch Blwyddyn Awyr Agored 2020 – 2021 a Ffordd Cymru 
 • annog cyrchfannau glân, gwyrdd, er enghraifft drwy welliannau i seilwaith cynaliadwy  
 • hyrwyddo ymdeimlad o le, diwylliant a iaith yn fwy rhagweithiol  
 • darparu cyfleusterau  sydd ar agor gydol y flwyddyn ledled Gymru 
 • buddsoddi mewn profiadau a chyfleusterau ar gyfer digwyddiadau o safon byd-eang 

Darganfyddwch fwy yma a chyflwynwch eich mynegiannau o ddiddordeb erbyn 12 pm dydd Gwener 28 Chwefror 2020.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel