Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data - a oes angen cynrychiolydd Ewropeaidd ar eich busnes?

Os yw eich busnes yn y Deyrnas Unedig ac nad oes gennych chi gangen, swyddfa na sefydliad arall yn unrhyw un o wladwriaethau eraill yr AEE na’r UE, ond eich bod chi naill ai:

  • yn cynnig nwyddau a gwasanaethau i unigolion yn yr AEE neu
  • yn monitro ymddygiad unigolion yn yr AEE

Yna, bydd angen i chi gydymffurfio â GDPR yr UE o hyd yng nghyswllt y gwaith prosesu hwn, hyd yn oed ar ôl i’r DU adael yr UE.

Gan na fyddwch yn rheolydd nac yn brosesydd yn yr AEE ar ôl y dyddiad gadael, mae GDPR yr UE yn ei gwneud yn ofynnol i chi benodi cynrychiolydd yn yr AEE. Rhaid i’r cynrychiolydd fod yn gweithio yn un o wladwriaethau'r AEE neu’r UE sy'n gartref i rai o’r unigolion y mae eu data personol yn cael ei brosesu y ffordd hon gennych.  

Bydd angen i chi awdurdodi’r cynrychiolydd, yn ysgrifenedig, i weithredu ar eich rhan yng nghyswllt cydymffurfio â GDPR yr UE, ac i ddelio ag unrhyw awdurdodau goruchwyliol neu wrthrychau data yn y cyswllt hwn.

Ni fydd angen i chi benodi cynrychiolydd dan yr amgylchiadau hyn:

  • rydych chi’n awdurdod cyhoeddus; neu
  • dim ond weithiau rydych chi'n prosesu data, ac nid yw’r data'n achosi risg uchel i hawliau diogelu unigolion, ac nid yw’n cynnwys data ar droseddau na data categorïau arbennig ar raddfa fawr

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Beth am fynd i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth ynghylch sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel