Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y wybodaeth ddiweddaraf am Gyfnod Pontio’r DU

Exporting

 

Dod o hyd i asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym o 1 Ionawr 2021 ymlaen: Mae’r rhestr o asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym a fydd yn gallu helpu i gyflwyno datganiadau tollau o 1 Ionawr 2021 wedi’i ddiweddaru yma.

Allforio i Fiet-nam o 1 Ionawr 2021 ymlaen: Daeth Cytundeb Masnach Rydd UE-Fiet-nam i rym ar 1 Awst 2020. Mae canllawiau’n egluro’r newidiadau i allforwyr y DU i Fiet-nam o 1 Ionawr 2021 ymlaen wedi’i ddiweddau yma

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel