Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ydi eich busnes chi’n barod ar gyfer y gaeaf?

Os ydych chi’n fusnes mawr, canolig neu fach, gall y tywydd effeithio arnoch chi mewn unrhyw le ac ar unrhyw adeg. Mae treulio amser yn cynllunio ac yn paratoi’ch busnes yn gallu arbed amser ac arian i chi pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le.

Paratoi cyflym a rhwydd:

Hefyd gallech wneud y canlynol:

  • siarad gyda chymdogion, busnesau a chwsmeriaid am eich cynlluniau a sut gallech gefnogi eich gilydd
  • profi eich cynllun a’i addasu lle bo angen i osgoi cymhlethdodau mewn argyfwng
  • gwneud yn siŵr bod gan eich staff i gyd gopïau o’ch cynllun a’u bod yn gwybod beth yw eu cyfrifoldebau mewn argyfwng
  • darllen y cyfarwyddyd ar gyfer paratoi eich busnes ar gyfer llifogydd ac ar gyfer paratoi eich eiddo

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel