Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ydych chi’n berchennog busnes bach sy’n chwilio am hwb wrth hyrwyddo?

Mae Small Business Finder yn borth ar-lein am ddim lle gallwch hyrwyddo’ch busnes bach a helpu cwsmeriaid i ganfod a chefnogi busnesau annibynnol lleol, ac mae’r adnodd ar gael i bob busnes bach yn y DU.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru’ch busnes ond wedi dechrau proffil cyfryngau cymdeithasol newydd ers hynny, wedi diweddaru eich logo, wedi lansio gwasanaeth newydd neu siop ddigidol, neu os oes gennych chi gynigion gwych rydych chi am eu rhannu, cofiwch ei ddiweddaru a’i gadw mor berthnasol â phosib i’r bobl sy’n chwilio amdanoch chi!

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wefan Small Business Saturday.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel