Os ydych chi'n dod â'ch gweithwyr cyflogedig yn ôl yn rhan-amser, gallwch hawlio ffyrlo yn hyblyg ar eu cyfer o dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS). Mae ceisiadau ar gyfer mis Awst bellach wedi cau; os oes angen i chi wneud newid am na wnaethoch chi hawlio digon, gallwch wneud hyn tan 28 Medi 2021.

Gallwch barhau i wneud cais ar gyfer mis Medi tan 14 Hydref 2021.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, gallwch ddewis rhwng mynychu un o weminarau byw CThEM neu wylio fersiwn wedi'i recordio ar sianel YouTube CThEM.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen