Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles gweithwyr. Bydd deall arwyddion camddefnyddio (neu gam-drin) cyffuriau ac alcohol yn eich helpu i reoli’r risg iechyd a diogelwch yn eich gweithle.

Mae gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau cam wrth gam i’ch helpu i ymdrin â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn eich gweithle.

Mae hyn yn cynnwys cyngor ar sut i ddatblygu polisi cyffuriau ac alcohol a’r hyn y gallwch chi ei wneud i gefnogi'ch gweithwyr.
 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen