Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymchwil ddiweddaraf i’r manteision o ddefnyddio'r Gymraeg mewn busnes

Mae adroddiad ar alw cwsmeriaid a barn arweinwyr busnes wedi'i gyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg – ‘Defnyddio’r Gymraeg – yr achos busnes’. Mae’r dystiolaeth yn cefnogi’r achos busnes dros fuddsoddi mewn gwasanaethau Cymraeg.

Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg dîm arbenigol o'r enw 'Hybu' sy’n helpu busnesau canolig a mawr ledled Cymru i achub ar y cyfle i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u gwaith. Gall Tîm Hybu gydweithio gyda chi i sicrhau bod eich buddsoddiad yn talu ar ei ganfed trwy:

  • roi cyngor ar ddylunio dwyieithog, cyfryngau cymdeithasol, gwneud cais am grantiau a chontractau a’r arfer gorau wrth recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg

  • cynllunio strategaeth farchnata i ddenu rhagor o gwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg

  • adnodd hunanasesu ar-lein er mwyn cynllunio roi cynllun hybu ar waith

  • cynnig gwasanaeth prawfddarllen am ddim - hyd at 1000 o eiriau

Dewch i gwrdd â’r tîm - cewch glywed am yr ymchwil a phrofiadau arweinwyr busnes fel rhan o’n brecwastau busnes. 28 Tachwedd (Caerdydd), 29 Tachwedd (Aberystwyth), 30 Tachwedd (Bae Colwyn) .

I gofrestru am le am ddim ewch i wefan Tocyn Cymru.

I gael gwybod mwy ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg neu cysylltwch ar e-bost: hybu@comisiynyddygymraeg.cymru

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel