Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol

Mae Llywodraeth y DU yn ymestyn pedwar cynllun benthyciadau dros dro a gynlluniwyd i gefnogi busnesau'r DU sy'n colli refeniw ac sy'n profi tarfu ar eu llif arian o ganlyniad i argyfwng COVID-19.

Bydd mwy o fusnesau nawr yn gallu elwa ar y canlynol:

  • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS)
  • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws (CLBILS)
  • Cynllun Benthyciadau Adfer (BBLS)
  • Cronfa Swyddi’r Dyfodol

Bydd y cynlluniau'n cael eu hymestyn tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer ceisiadau newydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Banc Busnes Prydain.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen