Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymestyn y dyddiad cau ar gyfer gwirio taliadau ar-lein

O 14 Medi 2019, bydd rheolau newydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn dod i rym a fydd yn effeithio ar y modd mae banciau neu ddarparwyr gwasanaethau talu yn gwirio pwy yw eu cwsmeriaid ac yn dilysu cyfarwyddiadau talu penodol.   

Bwriad y rheolau newydd, a elwir yn Ddull Cryf o Ddilysu Cwsmeriaid (SCA) yw gwneud taliadau’n fwy diogel a chyfyngu ar y twyllo sy’n digwydd yn ystod y broses ddilysu hon. O dan yr SCA, mae’n rhaid i drafodiad ar-lein gael ei wirio gan ddefnyddio cyfrinair ynghyd â chod gwirio neu ôl bys.

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi cytuno ar gynllun 18 mis i roi’r SCA ar waith gyda'r diwydiant e-fasnach sy’n cynnwys cyhoeddwyr cardiau, cwmnïau talu a manwerthwyr ar-lein. Mae’r cynllun yn adlewyrchu barn ddiweddar Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) a nododd fod angen mwy o amser i roi’r SCA ar waith o ystyried pa mor gymhleth oedd y gofynion, diffyg parodrwydd i’w roi ar waith a’r potensial y byddai’n cael effaith sylweddol ar ddefnyddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr FCA.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel