Ymgynghoriad ar agor – Telerau ac amodau ar gyfer gweithwyr amaethyddol 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd sylwadau ar gynigion i newid tâl ac amodau gweithwyr amaethyddol.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Cyfraddau a lwfansau cyflog lleiaf.
  • Cynnwys seibiannau o fewn y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 7 Chwefror 2022.

Am ragor o wybodaeth, ewch i LLYW.Cymru
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen