Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgynghoriad Cronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol

Bydd y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF) gwerth £315 miliwn yn cefnogi busnesau sy’n defnyddio llawer o ynni i wneud y canlynol:

  • lleihau eu biliau ac allyriadau drwy ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
  • lleihau eu hallyriadau drwy ddatgarboneiddio prosesau diwydiannol

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am sylwadau gan fusnesau mawr, busnesau bach a chanolig, a chymdeithasau masnach er mwyn helpu i gwblhau dyluniad y gronfa. Mae’n amlinellu cynigion ar gyfer y canlynol:

  • pwy fydd yn gymwys i wneud cais
  • pa dechnolegau i’w cefnogi
  • darparu cymorth ar gyfer dichonoldeb/astudiaethau dyluniad peirianneg pen blaen
  • y gwahanol fathau o gymorth cyllido
  • darparu’r gronfa

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel