Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ymgynghoriad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar ddrafft y cod ymarfer marchnata uniongyrchol

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ddrafft y cod ymarfer marchnata uniongyrchol.

Mae’r rhan fwyaf o fudiadau yn prosesu data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mae busnesau sy’n amrywio o unig fasnachwyr i gorfforaethau mawr – yn ogystal â’r sector cyhoeddus, elusennau, pleidiau gwleidyddol a sefydliadau dielw eraill – i gyd yn defnyddio marchnata uniongyrchol fel arf i dyfu eu busnes neu i roi cyhoeddusrwydd i’w hachosion a’u nodau.

Fodd bynnag, mae gan bob sefydliad ddyletswydd i sicrhau bod eu gweithgareddau marchnata uniongyrchol yn cydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Preifatrwydd a Phreifatrwydd Electronig 2003. Nod y cod drafft yw helpu’r rhai sy’n ymgymryd â marchnata uniongyrchol i gydymffurfio.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 4 Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan ICO.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel