Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ymgyrch Diogelwch y Gaeaf CTP

Mae Plismona Gwrthderfysgaeth (CTP) yn gofyn i fusnesau a sefydliadau gefnogi eu hymgyrch i helpu i gadw llefydd prysur yn ddiogel dros yr ŵyl.

Wrth i’ch busnes ddechrau paratoi ar gyfer yr holl bobl fydd yn siopa neu’n mynd allan i ddathlu mewn trefi a dinasoedd prysur, mae’r CTP wedi paratoi canllawiau a chamau y gallwch eu cymryd nawr i helpu i gynyddu diogelwch a chadw eich staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr yn ddiogel.

Maent yn cynnwys:

Mae pecyn cymorth ar gael i’w lawrlwytho hefyd sy’n cynnwys posteri, fideos ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, cynnwys ar gyfer sgriniau digidol a negeseuon cyfryngau cymdeithasol y gallwch eu defnyddio i gefnogi’r ymgyrch.

Os ydych chi wedi gweld neu wedi clywed rhywbeth allai fod yn gysylltiedig â therfysgaeth, gweithredwch nawr drwy roi gwybod i ymgyrch ACT.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel