Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgyrch Ymwybyddiaeth Cartél i Fusnesau

Nod ymgyrch ymwybyddiaeth cartél ddiweddaraf yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yw addysgu busnesau am yr arferion sy’n anghyfreithlon ac mae’n annog pobl i siarad os ydynt yn amau bod busnes wedi cymryd rhan mewn ymddygiad cartél, fel pennu prisiau neu rigio contractau.                         

Mae’r ymgyrch yn cael ei chynnal wrth i ymchwil newydd ddangos nad yw cryn dipyn o gwmnïau’n gwybod digon am sut i gydymffurfio â’r gyfraith cystadleuaeth.

Mae’r ymgyrch yn targedu diwydiannau, gan gynnwys adeiladu, gweithgynhyrchu, recriwtio, asiantau tai a rheoli a chynnal a chadw eiddo.

Mae’r rhain yn sectorau sydd wedi’u nodi fel rhai sy’n agored iawn i gartéls.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel