Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymunwch â’r parêd yn Pride Cymru

Pride

Mae Parêd Pride Cymru, sef digwyddiad blynyddol sy’n gyfareddol ac yn wledd i'r llygaid i ddathlu llwyddiannau ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth a chefnogaeth gymunedol, yn dychwelyd i strydoedd Caerdydd yn 2019.

Mae Parêd Pride Cymru yn dychwelyd dros wŷl y banc mis Awst, sef 23 - 25 Awst.

Gall unrhyw fusnes, ni waeth pa mor fawr neu fach, ymuno â pharêd Pride Cymru gyda’u gweithwyr ar 24 Awst 2019.

Ewch i wefan Pride Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel