Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Yn galw ar bob Menter Gymdeithasol!

Ymgyrch yw Prynu’n Gymdeithasol / Buy Social sy’n dathlu mentrau cymdeithasol, ac yn tynnu sylw at y gwahaniaeth anhygoel maen nhw’n ei wneud. Nod yr ymgyrch yw creu marchnadoedd ar gyfer mentrau cymdeithasol ymhlith y cyhoedd yn ogystal â’r sectorau preifat a chyhoeddus, a bydd yn cael ei gynnal rhwng 7 Hydref a 12 Hydref 2019.

Beth am gymryd rhan a gwneud yn siŵr bod eich cwsmeriaid, staff a'r cyhoedd yn ehangach yn gwybod beth rydych chi’n ei wneud a sut gallan nhw helpu i adeiladu byd gwell drwy Brynu’n Gymdeithasol. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan ewch i wefan Social Enterprise UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel