Ynni Dyfodol Cymru 2021

Cynhelir Ynni Dyfodol Cymru ar 25 Tachwedd 2021 yn ICC Wales, Casnewydd ac mae’n cynnig cyfle unigryw i glywed gan arbenigwyr ledled ein system ynni tra’n rhoi’r cyfle i unigolion, sefydliadau a busnesau gyfarfod, rhwydweithio a thrafod busnes.

Themâu’r gynhadledd yw:

  • Ynni adnewyddadwy yn yr 2020au
  • Seilwaith ynni ar gyfer sero-net
  • Dychmygu llwyddiant Cymru

Bydd Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd yn rhoi anerchiad yn Ynni Dyfodol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Ynni Dyfodol Cymru : Tuag at genedl sero-net (future-energy.wales)
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen