Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Ynni Dyfodol Cymru 2021

Cynhelir Ynni Dyfodol Cymru ar 25 Tachwedd 2021 yn ICC Wales, Casnewydd ac mae’n cynnig cyfle unigryw i glywed gan arbenigwyr ledled ein system ynni tra’n rhoi’r cyfle i unigolion, sefydliadau a busnesau gyfarfod, rhwydweithio a thrafod busnes.

Themâu’r gynhadledd yw:

  • Ynni adnewyddadwy yn yr 2020au
  • Seilwaith ynni ar gyfer sero-net
  • Dychmygu llwyddiant Cymru

Bydd Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd yn rhoi anerchiad yn Ynni Dyfodol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Ynni Dyfodol Cymru : Tuag at genedl sero-net (future-energy.wales)
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen