Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

2018: Blwyddyn y Môr

Yn 2018, mae Brand Cymru Wales yn dathlu arfordir rhyfeddol Cymru, ac yn gwahodd ymwelwyr i ddarganfod profiadau cyffrous newydd o amgylch glannau Cymru, gydag atyniadau a digwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn.  

Y nod fydd dathlu arfordir anhygoel Cymru - sicrhau mai Cymru yw un o gyrchfannau gorau’r Deyrnas Unedig yn 2018.

Mae Blwyddyn y Môr yn gyfle gwych i hyrwyddo Cymru fel un o gyrchfannau arfordirol yr 21ain ganrif.  Gyda chymunedau arfordirol a glannau godidog - o lan y môr, glan y llyn a glan yr afon.

Dyma Themâu Blwyddyn y Môr:

  • Ionawr - Mawrth: morluniau anhygoel

  • Ebrill - Mehefin: prifddinas a chymunedau arfordirol

  • Gorffennaf - Medi: arfordiroedd byw

  • Hydref - Rhagfyr: arfordir cysylltiedig

Yn 2016, roedd 25 miliwn o bobl wedi ymweld ag arfordiroedd Cymru am y diwrnod sy’n wariant o £897 miliwn. Felly beth am i’ch busnes chi achub ar y cyfle hwn i gymryd rhan?

Mae adnoddau marchnata ar gael ar gyfer eich busnes er mwyn eich helpu i greu eich gweithgareddau Blwyddyn y Môr eich hun, yn cynnwys:

  • canllaw Blwyddyn y Môr

  • baneri digidol

  • geiriau hyrwyddol

  • casgliad o luniau arfordirol

I gael rhagor o wybodaeth am Flwyddyn y Môr a sut gall eich busnes Twristiaeth chi gymryd rhan, ewch i dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel