Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Absenoldeb ar y Cyd i Rieni - Tadau

Dylai unrhyw ddyn sydd ar fin dod yn dad ystyried a all chwarae rôl fwy gweithredol ym mlwyddyn gyntaf bywyd ei blentyn, drwy wneud cais am  Absenoldeb a Thâl ar y Cyd i Rieni, sydd hefyd ar gael i rieni sydd newydd fabwysiadu.

Gall tadau cymwys bellach rannu hyd at 39 wythnos o dâl a hyd at 52 wythnos o absenoldeb â mam y plentyn yn ystod blwyddyn gyntaf eu plentyn.

Mae'r cynllun, a ddaeth i rym fis Ebrill diwethaf, yn rhoi'r cyfle i famau ddychwelyd i'r gwaith yn gynharach os ydynt yn dymuno. Gall rhieni gymryd hyd at chwe mis i ffwrdd o'r gwaith ar yr un pryd, neu wasgaru eu cyfnod absenoldeb a’u tâl er mwyn i un ohonynt fod adref gyda’u plentyn bob amser.  Mae hyn yn rhoi'r cyfle i dadau a phartneriaid i ffurfio bond â’u babi a bydd nifer o dadau a phartneriaid hefyd yn gymwys am dâl statudol.

Mae’n rhaid i rieni fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn manteisio ar Absenoldeb a Thâl ar y Cyd i Rieni.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK lle mae Absenoldeb a Thâl ar y Cyd i Rieni: arweiniad i gyflogwyr a Cyfrifo eich absenoldeb a’ch tâl pan fyddwch yn cael plentyn.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel