Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Allforio - A yw eich busnes chi’n barod i wasanaethu marchnad fwy?

Mae ystadegau newydd yn dangos bod allforion Cymru i wledydd yr UE wedi cynyddu £1.1 biliwn (11.9 y cant), a bod allforion i wledydd y tu allan i’r UE wedi cynyddu £743 miliwn (12.9 y cant). 

Yn 2017, allforion Cymru i wledydd yr UE oedd 60.3% o allforion Cymru, a oedd yn fwy na 10 pwynt canran yn uwch na ffigur y DU, 49.6%.

Yr Almaen oedd prif gyrchfan ar gyfer nwyddau o Gymru, gyda dros 19% o gyfanswm allforion Cymru yn mynd yno. Yn y cyfamser, dynodwyd 53.2% o allforion yn “Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth”.

Beth bynnag rydych yn ei gynnig – gwasanaethau, trwyddedau neu gynnyrch – fe allai allforio weddnewid bron pob elfen o’ch busnes.

Am wybodaeth a chyngor am allforio a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch busnes, ewch i dudalennau Allforio Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel