Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Angen Hwb i’ch Busnes?

Allech chi roi cyfle i fyfyriwr busnes efo pythefnos o brofiad gwaith?

Mae myfyrwyr cwrs BA (Anrh) Cymraeg Byd Gwaith newydd sbon Prifysgol De Cymru, yn chwilio am leoliadau mewn busnesau er mwyn cael profiad ymarferol a blas go iawn ar fyd busnes.

Yn ystod y cyfnod profiad gwaith 10 diwrnod, gall y myfyriwr weithio ar brosiect penodol o’ch dewis chi er budd eich cwmni. Gallai fod yn brosiect marchnata, ymchwil, neu hyd yn oed ffordd o ddefnyddio mwy o Gymraeg yn ei busnes.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch efo pennaeth y cwrs, Dr Rhiannon Heledd Williams: rhiannon.williams4@southwales.ac.uk   

Am fwy o fanylion am y cwrs, ewch i wefan Prfysgol De Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel