Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Archwiliadau sylfaenol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os bydd angen archwiliad sylfaenol arnoch chi ar gyfer swydd yng Nghymru a Lloegr, dylech wneud cais i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Os bydd angen archwiliad sylfaenol arnoch chi ar gyfer swydd yn yr Alban, dylech wneud cais i Disclosure Scotland.

Os ydych chi’n sefydliad sy’n gwneud cais am archwiliad sylfaenol ar ran gweithiwr neu rywun arall, gallwch ddefnyddio ‘Sefydliad Cyfrifol’ - trydydd parti sydd wedi cofrestru â’r DBS. Mae rhestr o’r Sefydliadau Cyfrifol ar gael yma.

Nodwch fod archwiliad sylfaenol gan y DBS yn costio £25 ond bydd rhai Sefydliadau Cyfrifol yn ychwanegu eu ffioedd eu hunain at y gost hon. Mae’r swm hwn yn amrywio yn dibynnu ar y gwasanaeth maen nhw’n ei gynnig.

Os hoffech chi archwiliad am resymau personol yn hytrach nag at ddibenion gwaith, dylech wneud cais i’r sefydliad perthnasol ar gyfer eich ardal chi - DBS os ydych chi’n byw yng Nghymru neu Loegr neu Disclosure Scotland os ydych chi’n byw yn yr Alban.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel