Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Arian ar gyfer prosiectau datblygu carbon isel

Mae gan y Niche Vehicle Network hyd at £2.3 miliwn i ariannu amrywiaeth o brosiectau i arddangos technolegau carbon isel newydd ar gerbydau ac i ddatblygu prototeipiau sy'n gweithio.

Mae’n hyrwyddo dwy gystadleuaeth, a gefnogir gan Innovate UK, y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) a’r Ganolfan Gyriant Uwch (APC).

Mae’r Niche Vehicle Network yn helpu gwneuthurwyr cerbydau arbenigol, fel ceir cyflym premiwm a cherbydau masnachol arbenigol, ynghyd â’u cyflenwyr.

Mae hyd at £1.3 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau arddangos technoleg carbon isel ar gychwyn y farchnad ac £1 miliwn arall i fynd â phrosiectau sy'n bodoli’n barod o’r cam arddangos i fod yn barod ar gyfer y cam cynhyrchu.

Mae’n rhaid i’r prif ymgeisydd wneud cais am becyn ymgeisio drwy anfon e-bost at nvn@cenex.co.uk erbyn hanner dydd ar 29 Gorffennaf fan bellaf.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd ar 19 Awst 2016.

I gael gwybodaeth am y gystadleuaeth, ewch i wefan y Niche Vehicle Network.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel