Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol Cymru

Mae Uned Ymchwil i Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy'n nodi sut mae busnesau yn defnyddio technolegau digidol i wella eu cystadleurwydd.

Trwy lenwi’r holiadur hwn, byddwch yn helpu i lunio’r ffordd bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ac yn darparu cymorth busnes i fusnesau bach a chanolig eu maint (SMEs) yng Nghymru.

Mae croeso i unrhyw gwmni sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr lenwi’r holiadur ymchwil sydd ar gael yn ar-lein Caerdydd.

Os oes unrhyw gwestiwn nad ydych yn siŵr o’r ateb, gadewch o’n wag. Caiff unrhyw wybodaeth a gesglir yn yr holiadur ei thrin yn hollol gyfrinachol a’i phrosesu yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. 

Y dyddiad cau ar gyfer llenwi’r holiadur yw dydd Sul, 6 Dachwedd 2016.

Os cewch chi unrhyw anhawster wrth lenwi’r holiadur, cysylltwch â: superfast@caerdydd.ac.uk.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel