Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol Cymru, 2017

Mae Cymru’n mynd drwy gyfnod o drawsnewid cyflym, gyda thechnolegau digidol yn chwarae rhan ganolog ym myd busnes ac yn y gymdeithas. Mae hyn yn golygu bod mwy o fusnesau a mentrau bach a chanolig yng Nghymru yn defnyddio band eang a thechnolegau digidol cysylltiedig fel cyfrifiadura’r cwmwl, fideo-gynadledda ac yn y blaen.

Er gwaethaf hyn, mae’n syndod cyn lleied a wyddom ynghylch sut y mae busnesau’n defnyddio’r technolegau hyn, a sut y mae’n effeithio ar economi Cymru yn ehangach.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal rhaglen o ymchwil bum mlynedd ar y defnydd o dechnoleg ddigidol, gan edrych ar yr effeithiau mewn gwahanol sectorau a gwahanol rannau o Gymru, a byddai’n hoffi i fusnesau bach a chanolig gymryd rhan yn yr arolwg.

Drwy lenwi’r arolwg bydd busnesau bach a chanolig yn helpu i adeiladu darlun o’r economi ddigidol sy’n datblygu yng Nghymru, a chyfrannu at waith Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid i gefnogi’r datblygiad.

Gellir cael mynediad at yr arolwg drwy glicio yma: Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol 2017.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel