Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Asesiadau Ffit i Weithio i gael eu dileu

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaethau asesu Ffit i Weithio yn cau.

Bydd cyflogwyr, cyflogeion a meddygon teulu’n dal i allu defnyddio llinell gymorth a gwefan Ffit i Weithio ar gyfer cyngor a chefnogaeth iechyd yn y gweithle ar absenoldeb salwch ond, o 31 Mawrth 2018 yng Nghymru a Lloegr, ac o 31 Mai 2018 yn yr Alban, bydd y gwasanaethau asesu’n dod i ben.

Mae’r gwasanaeth cyfeirio Ffit i Weithio’n darparu gwasanaeth gweithiwr iechyd galwedigaethol proffesiynol am ddim i bobl sydd o’r gwaith am bedair wythnos neu fwy.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Personnel Today

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel