Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Benthyciadau arloesi i arddangos systemau seilwaith

Gall busnesau bach neu ganolig, sy’n gweithio ar systemau seilwaith mewn camau diweddarach, wneud cais am gyfran o £10 miliwn mewn cystadleuaeth fenthyciadau sy'n cael ei threialu – sef y cyfle cyntaf i fanteisio ar gynllun cymorth ariannol amgen newydd Innovate UK.

Mae’r boblogaeth gynyddol sy’n heneiddio, y cynnydd mewn trefoli, a’r angen brys i leihau allyriadau carbon yn gofyn am ddatrysiadau newydd i’r seilwaith.

Rhaid i’r prosiectau arddangosol fod yn un o feysydd blaenoriaeth Innovate UK, sef:

  • seilwaith clyfar, sy’n ychwanegu deallusrwydd er mwyn gwella'r seilwaith ffisegol neu'r broses ddylunio

  • cyflenwad a systemau ynni, yn enwedig gwella’r datganiad gwerth, fforddiadwyedd, allyriadau a diogeledd ynni

  • trafnidiaeth gysylltiedig, gan edrych ar ddatrysiadau sy’n symud pobl a nwyddau’n fwy effeithlon a chynaliadwy ac sy’n gwneud trafnidiaeth yn fwy diogel, yn canolbwyntio fwy ar y defnyddiwr ac yn hygyrch

  • bywyd trefol, gan fynd i'r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl mewn ardaloedd trefol er mwyn gwella’r profiad i'r defnyddiwr a lleihau costau

Gallai hyn fod yn:

  • systemau ‘caled’, fel ynni, trafnidiaeth, gwastraff, dwr a chyfathrebu

  • systemau ‘meddal’, fel diogeledd, cyfraith a chyfiawnder (er enghraifft trefn gyhoeddus a diogelwch), iechyd, llesiant, gofal cymdeithasol ac addysg

  • systemau ‘amgylcheddol’ fel mannau gwyrdd a dyfrffyrdd

10 Ionawr 2018 yw'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Gall arloesi helpu eich busnes i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiant a chyrraedd marchnadoedd newydd. I wybod sut, ewch i dudalennau Arloesi Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel