Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Big Science Business Forum 2018 - Copenhagen

Mae’r Big Science Business Forum 2018 yn cael ei gynnal yn Copenhagen, Denmarc rhwng 26 Chwefror a 28 Chwefror 2018 a dyma fydd y siop-un-stop cyntaf i gwmnïau a busnesau Ewropeaidd ddysgu am gynlluniau buddsoddi a chaffael sefydliadau Gwyddoniaeth Mawr Ewrop ar gyfer y dyfodol a fydd yn werth biliynau o ewros.

Bydd y fforwm yn cynnig cyfle i’ch busnes:

  • ddysgu am gyfleoedd busnes dros y blynyddoedd nesaf, o fewn ystod eang o feysydd busnes

  • cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau Gwyddoniaeth Mawr Ewrop a’u prif gyflenwyr

  • rhwydweithio a sefydlu partneriaethau hirhoedlog drwy gyfarfodydd rhwng busnesau, cyfarfodydd rhwng busnesau a chwsmeriaid ac yn yr ardal arddangos agored

  • dysgu am reolau caffael, Hawliau Eiddo Deallusol, trosglwyddo technoleg a sut gall busnesau ryngweithio â'r farchnad Gwyddoniaeth Mawr

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y  Big Science Business Forum 2018.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel