Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bwyd a Diod Cymru Ymweliad Datblygu Masnach – Dulyn 2018

Oeddech chi’n gwybod fod 20% o allforion bwyd a diod Cymru’n mynd i Iwerddon, a gydag adfywiad economaidd Iwerddon yn ddiweddar, dyma’r amser delfrydol i’ch busnes chi gysylltu â chwsmeriaid a phrynwyr posibl ym maes bwyd, adwerthu a gwasanaethau bwyd.

Hoffai Llywodraeth Cymru estyn gwahoddiad i chi gymryd rhan mewn ymweliad datblygu masnach ag Iwerddon, a gefnogir gan Fwyd a Diod Cymru o 28 Chwefror i 2 Mawrth 2018.

Mae’r ymweliad yn cynnwys:

  • gweithdy cyn yr ymweliad yn cynnwys holl fanylion y daith

  • anfon eich samplau i Ddulyn

  • manylion a brandio eich cwmni yn y catalog cynhyrchwyr a fydd yn cael ei ddosbarthu i brynwyr sy’n cael eu targedu

  • sesiwn briffio ar y farchnad

  • rhaglen cwrdd â’r prynwr

  • digwyddiad rhwydweithio masnachwyr

I gael manylion llawn am yr ymweliad a gwybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, ewch i wefan Bwyd a Diod Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 20 Hydref 2017.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel