Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cefnogaeth ar-lein gan Gyllid a Thollau EM - Cyflog Byw Cenedlaethol, a ffurflenni a dyddiadau cau ar gyfer y Diwydiant Adeiladu

Mae’r Cyflog Byw Cenedlaethol newydd yn dod yn gyfraith ar 1 Ebrill 2016

O 1 Ebrill 2016 ymlaen bydd gan weithwyr 25 oed a hŷn hawl i gyfradd tâl isaf o £7.20 yr awr, a elwir yn Gyflog Byw Cenedlaethol (NLW) – cynnydd o 50 ceiniog yr awr o’i chymharu â chyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (NMW) sy’n £6.70 ar hyn o bryd.

I gael mwy o wybodaeth am y newidiadau a’r hyn sy’n rhaid ei wneud cyn 1 Ebrill 2016 – Cofrestrwch nawr i ymuno â gweminarau byw di-dâl Cyllid a Thollau EM ym mis Chwefror.

 

Ydych chi’n gwybod am y ffurflenni, y dyddiadau cau a’r rheolau arbennig sy’n berthnasol i’r Diwydiant Adeiladu?  

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnal detholiad o weminarau i gontractwyr ac isgontractwyr  i egluro’r rheolau, y newidiadau sydd i ddod fis Ebrill 2016 a sut i wneud yn siŵr bod y dreth gywir yn cael ei thalu.

     Dydd Llun       15 Chwefror 2.00yp  -  Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) i gontractwyr

     Dydd Llun       15 Chwefror 4.00yp  -  CIS i isgontractwyr 

     Dydd Llun       22 Chwefror 12.00yp - CIS i gontractwyr

     Dydd Llun       22 Chwefror 4.00yp  -  CIS i isgontractwyr

I gymryd rhan mewn gweminarau byw, cofrestrwch drwy ddarparu enw a chyfeiriad e-bost – caiff dolen ar gyfer mynychu ei hanfon gan Gyllid a Thollau EM. Os bydd angen i chi ofyn cwestiynau, bydd Cyllid a Thollau EM yn esbonio sut i wneud hynny yn ystod y weminar.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel