Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

CoInnovate 2018

Mae CoInnovate yn ddigwyddiad sydd wedi'i gynllunio i ddod â'r arloeswyr mwyaf blaenllaw yn y byd at ei gilydd er mwyn cydweithio.

Bydd y digwyddiad undydd yn cynnwys cyflwyniadau, trafodaethau panel, cyflwyniadau byrion a gweithdai ar dechnolegau newydd, yn rhannu syniadau am fodelau cydweithio rhanbarthol ac yn ystyried heriau gan sefydliadau blaenllaw sy’n chwilio am atebion ar y cyd.

Bydd y sesiwn fin nos gyda CS Connected yn rhoi’r cyfle i chi glywed y wybodaeth ddiweddaraf am y clwstwr newydd yn y Gorllewin Gwych a deall sut y gall gefnogi eich gweithgareddau ymchwil ac arloesi.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yng Nghaerdydd ar 24 Ionawr 2018 a bydd yno gyfleoedd i arddangoswyr, partneriaethau a noddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Digwyddiadur Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel