Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Comisiynydd Busnesau Bach newydd i helpu cwmnïau bach yng Nghymru

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio gwasanaeth trin cwynion y Comisiynydd Busnesau Bach i sicrhau arferion talu teg ar gyfer busnesau bach.

Bydd y Comisiynydd Busnesau Bach yn cefnogi busnesau yng Nghymru i ddatrys anghydfod talu ac i fynd i’r afael ag arferion talu annheg busnesau mawr er mwyn creu newid mewn diwylliant. Mae gwefan gyfarwyddyd newydd ar gael i helpu busnesau bach gyda phroblemau taliadau hwyr a gall busnesau bach gyflwyno cwynion taliadau hwyr i’r Comisiynydd yn awr.

Mae gwefan y Comisiynydd Busnesau Bach yn arwain busnesau bach ar sut i “wirio, mynd ar ôl a dewis” sut i ddelio â thaliadau annheg a hwyr, sef:

  • gwirio a yw'r wybodaeth gywir wedi cael ei rhoi i'r bobl gywir er mwyn i anfoneb gael ei thalu

  • mynd ar ôl taliad yn effeithiol pan mae’n hwyr

  • dewis sut i weithredu ymhellach, gan gynnwys opsiwn i gyflwyno cwyn i’r Comisiynydd Busnesau Bach

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK neu i wefan y Comisiynydd Busnesau Bach.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel