Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa ad-daladwy ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

Mae’r gronfa hon yn cynnig cyllid ad-daladwy o rhwng £50,000 a £500,000 i fusnesau bach a chanolig i’w helpu i dyfu a chreu swyddi. Mae’r gronfa’n canolbwyntio ar gefnogi busnesau yn sectorau allweddol Llywodraeth Cymru, sef:

  • gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
  • adeiladu
  • diwydiannau creadigol
  • ynni a’r amgylchedd
  • gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
  • technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
  • gwyddorau bywyd
  • twristiaeth

Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd prosiectau y tu allan i'r sectorau hyn, sydd o werth strategol i economi Cymru, yn cael eu hystyried.

Gall Mentrau Cymdeithasol fod yn gymwys i gael cymorth, ar yr amod bod y prosiect yn gwneud elw a bod yr elw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes. Ar ben hynny, rhaid i’r rhan fwyaf o gyllid y prosiect ddod o’r sector preifat a rhaid i’r busnes allu cynnal ei hun ar ôl cymorth cychwynnol y grant. Bydd angen i chi ddangos bod angen cyllid.

Ar ôl cael cynnig a’i dderbyn, bydd Cyllid Cymru yn casglu’r taliadau ar ran Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru drwy ddefnyddio’r ffurflen hon neu ffoniwch nhw ar 03000 6 03000.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel