Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Fenthyciadau Amaethyddiaeth

Mae Barclays yn lansio cronfa sy’n werth £100 miliwn gyda’r nod o roi hwb i sector amaeth y Deyrnas Unedig, gwella effeithlonrwydd a chreu ffrydiau refeniw i gyfyngu ar effeithiau amrywiadau yn y marchnadoedd.

Bydd y gronfa ar gael i ffermwyr sy’n ystyried moderneiddio eu seilwaith, gan helpu i symleiddio eu prosesau ffermio a chynyddu effeithlonrwydd.

Bydd y gronfa hefyd yn rhoi cymorth i ffermwyr sydd eisiau gwneud eu fferm yn llai agored i amrywiadau yn y marchnadoedd drwy ddarparu arian i'w fuddsoddi mewn prosiectau arallgyfeirio posibl, naill ai o fewn y byd amaeth neu o ffynonellau nad ydynt ym maes amaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Barclays.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel