Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfle i fusnesau newydd weithio gydag entrepreneuriaid profiadol

Mae rhaglen Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc yn helpu i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar ddarpar entrepreneuriaid yn Ewrop er mwyn dechrau a/neu redeg busnes bach yn Ewrop. Fel entrepreneur newydd, byddwch yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth a syniadau busnes ag entrepreneur profiadol. Byddwch yn aros gyda’r entrepreneur hwn ac yn gweithio gydag ef am gyfnod rhwng mis a 6 mis o hyd.

Fel entrepreneur newydd byddwch yn elwa o gael eich hyfforddi mewn swydd yn un o’r Busnesau Bach a Chanolig yn y gwledydd sy’n cymryd rhan. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddechrau’ch busnes yn llwyddiannus neu i gryfhau eich menter newydd. 

Fel entrepreneur profiadol sy’n croesawu pobl ifanc i’ch busnes, bydd yn fuddiol i chi glywed syniadau ffres gan entrepreneuriaid newydd gan ei bod yn bosib bod ganddyn nhw wybodaeth a sgiliau arbenigol mewn maes sy’n ddieithr i chi.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 5 Ebrill, 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc. Yna, gallwch fynd i’r dudalen ‘How to participate’ a chlicio ar yr adnodd. Gallwch gofrestru gan ddefnyddio’r canllaw cam-wrth-gam ar gyfer entrepreneuriaid newydd ac entrepreneuriaid profiadol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel