Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol i Brentisiaid

Brentisiaid

Os ydych chi’n cyflogi prentis dan 25 oed, does dim rhaid i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar eu henillion o hyn ymlaen.

Mae’r newid yn berthnasol i Brentisiaid presennol a chyflogwyr sy’n cyflogi Prentisiaid newydd.

Dyma rai o’r manteision:

  • mae bellach yn fwy o werth i gyflogwyr gyflogi prentisiaid ifanc
  • mae prentisiaethau yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu wrth ennill cyflog
  • gallai cyflogwyr arbed oddeutu £1,000 y flwyddyn wrth gyflogi prentis sy’n ennill £16,000

I gael rhagor o wybodaeth am y fframweithiau a’r dystiolaeth sydd ei hangen i allu cymhwyso’r rhyddhad ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel