Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfreithiau Eiddo Deallusol

Yn dilyn y penderfyniad y bydd y DU yn gadael yr UE, bydd y DU yn dal yn un o’r llefydd gorau yn y byd i gael ac i ddiogelu eiddo deallusol.

I gael ffeithiau am ddyfodol cyfreithiau eiddo deallusol, edrychwch ar y canllaw sydd ar gael ar wefan GOV.UK .

Mae’r canllaw’n cynnwys y canlynol:

  • nodau masnach

  • dyluniadau

  • patentau

  • hawlfraint
  • gorfodi

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn awyddus i glywed eich safbwyntiau am y materion, os oes gennych chi unrhyw sylwadau, anfonwch neges e-bost i EUenquiries@ipo.gov.uk

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel