Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyhoeddi cynlluniau trethi ar gyfer Cymru

Bydd y system drethi flaengar o gymorth i bobl sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf yn ogystal â busnesau pan fydd y dreth trafodiadau tir (LTT) a'r dreth gwarediadau tirlenwi (LDT) yn cael eu cyflwyno ar 1 Ebrill 2018. Bydd y dreth trafodiadau tir yn disodli treth dir y dreth stamp a'r dreth gwarediadau tirlenwi’n disodli’r dreth tirlenwi. 

O dan y cyfraddau newydd ar gyfer y dreth trafodiadau tir, bydd y trothwy ar gyfer dechrau talu treth ar eiddo yn uwch yng Nghymru nag yn unman arall yn y Deyrnas Unedig (DU). Cymru hefyd fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cyfradd uwch newydd ar gyfer y dreth gwarediadau tirlenwi ac i atal pobl rhag cael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon. 

Am ragor o wybodaeth a manylion cyfraddau trethi ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: