Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyllid Cymorth Buddsoddi Amwynder Twristiaeth bellach ar gael

Mae'r cyllid Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) wedi ei anelu at sefydliadau cyhoeddus, y trydydd sector a sefydliadau nid-er-elw ar gyfer buddsoddiadauy sy'n targedu prosiectau seilwaith ar raddfa fach (amwynderau ymwelwyr) yn y sector twristiaeth yng Nghymru.

Nod yr arian yw:

  • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon

  • ychwanegu gwerth at brofiadau ymwelwyr

  • darparu ansawdd, arloesi a synnwyr o le

Mae'r gronfa hon yn rhan o gyfres o raglenni sydd wedi eu hanelu at wella'r cynnig twristiaeth yng Nghymru ar bob lefel.  Bydd cefnogi gwelliannau i gyfleusterau ac amwynderau lleol yn helpu i gefnogi'r economi twristiaeth ehangach ac yn helpu Mentrau Bach a Chanolig twristiaeth i dyfu.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb yw 5:00pm ar 25 Mai 2018.

Am ragor o wybodaeth, cymerwch olwg ar dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel