Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth ar gyfer gwaith ymchwil marchnata trawswladol

Mae rhaglen Eurostars-2 yn cefnogi busnesau bach a chanolig sy’n cynnal gwaith ymchwil drwy gydariannu eu gwaith ymchwil marchnata a rhoi fframwaith cyfreithiol a sefydliadol iddynt.

Yr amcanion cyffredinol yw:

  • Hyrwyddo gweithgareddau ymchwil trawswladol sy’n cyfeirio at y farchnad mewn unrhyw fusnes bach neu ganolig sy’n cynnal gwaith ymchwil, yn arbennig y rheini heb brofiad blaenorol o waith ymchwil trawswladol, gan arwain at gyflwyno cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd neu well yn y farchnad.
  • Cyfrannu at gwblhau’r Ardal Ymchwil Ewropeaidd a gwella hygyrchedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cyllid cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n cynnal gwaith ymchwil yn Ewrop drwy unioni, cysoni a chydamseru'r dulliau cyllido cenedlaethol. 
  • Mae grantiau hyd at 60% o'r costau cymwys hyd at uchafswm o €360,000 i bob partner yn y DU ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig sy’n cynnal gwaith ymchwil a datblygu. Mae busnesau bach a chanolig sy’n cynnal gwaith ymchwil a datblygu yn cyflwyno o leiaf 10% o’u trosiant neu’r hyn sy’n gyfwerth ag amser llawn, at weithgareddau ymchwil.
  • Gall busnesau bach a chanolig eraill, sefydliadau ymchwil, prifysgolion a mentrau mawr hefyd gymryd rhan, ond mae’n rhaid i arweinydd y prosiect fod yn fusnes bach neu ganolig sy’n cynnal gwaith ymchwil a datblygu, ac sy’n dod o un o wledydd Eurostars.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 15 Medi 2016

I weld y meini prawf cymhwysedd, ewch i wefan Eurostars

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel