Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth digidol i gwsmeriaid Cyllid a Thollau EM (CThEM) sy'n Asesu eu Hunain

Ydych chi eisiau llenwi’ch ffurflen dreth ar gyfer 2016-17 a ddim yn gwybod lle i ddechrau? Dydy hi ddim yn rhy hwyr i ofyn am gymorth a chefnogaeth ddigidol i lenwi eich ffurflen dreth cyn y dyddiad cau ar 3‌1 Ionawr.

Mae gan Gyllid a Thollau EM amrywiaeth o gynnyrch digidol er mwyn gwneud hyn yn haws i chi.

Gallwch ddewis o blith nifer o weminarau byw neu wedi'u recordio, canllawiau ar-lein a fideos YouTube i’ch helpu chi i lenwi'r ffurflen.

Gweminarau byw - does dim angen i chi ddefnyddio offer arbennig, dim ond dewis y dolenni sydd wedi’u darparu a chysylltu gan ddefnyddio eich cyfrifiadur desg neu unrhyw ddyfais glyfar. Gallwch gyflwyno cwestiynau gan ddefnyddio’r blwch testun.

  • cymorth hunanasesu a sesiynau cymorth byw - gallwch chi wrando ar sesiynau holi ac ateb a chael atebion i’ch cwestiynau am bopeth – o gostau busnes i dalu treth ac Yswiriant Gwladol. Cliciwch yma i archebu lle.

  • cymorth hunangyflogaeth a sesiynau cymorth - mae’r weminar hon wedi’i hanelu at unig fasnachwyr a phartneriaethau hunangyflogedig, ac yn cynnig cymorth ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys symleiddio costau a ganiateir, ffurflenni treth a chyllidebu ar gyfer eich bil treth. Cliciwch yma i archebu lle.

  • sut mae llenwi eich ffurflen dreth ar-lein - cewch y cymorth sydd ei angen arnoch i lenwi'ch ffurflen dreth Hunanasesu. Cliciwch yma i archebu lle.

  • sut mae llenwi eich ffurflen dreth ar-lein os ydych chi’n cael incwm o eiddo. Cliciwch yma i archebu lle.

Y dyddiad cau ar gyfer llenwi eich ffurflen dreth yw 31 Ionawr 2018 – cyflwynwch hi’n fuan i osgoi gorfod brysio.

Gellir gweld manylion y rhain ar y wefan GOV.UK.

 

 

 

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel