Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Cymorth mentora am ddim

Mae cystadleuaeth y Guardian ar gyfer busnesau bach yn cynnig cymorth mentora i dri busnes bach sy'n gweithio yn niwydiant manwerthu, lletygarwch neu wasanaethau proffesiynol y DU, er mwyn helpu pobl i wireddu eu huchelgais.

Gofynnir i’r ymgeiswyr egluro, mewn 150 o eiriau, sut gallai mentor helpu eu busnes i ffynnu. Bydd yr enillwyr yn cael eu mentora gan entrepreneur llwyddiannus a fydd yn gallu rhannu ei arbenigedd, helpu i wneud cysylltiadau hanfodol, a chynnig cyfleoedd ar gyfer cyllid neu fusnes newydd o bosib.

Gall yr enillwyr elwa o arbenigedd un o dri entrepreneur. Bydd y mentor yn cynnig cyngor penodol i berchennog y busnes bach ar sail y cais a anfonwyd i’r gystadleuaeth. Bydd y wobr yn cynnwys:

  • galwad broffilio gyda mentor busnes arbenigol i drafod uchelgais yr enillwyr ar gyfer eu busnes a sut gall y mentor helpu i gyflawni hyn
  • cyfarfod awr o hyd â’r mentor dros ginio i fynd drwy awgrymiadau ar gyfer cyrraedd nodau
  • un neu ddwy alwad ffôn ddilynol hanner awr o hyd i ddal ati i weithio ar y cynllun busnes

Mae’r gystadleuaeth ar agor i drigolion y DU sy'n 18 oed neu hŷn, gyda throsiant sy'n llai na £15 miliwn y flwyddyn.

Dylid anfon ceisiadau i’r gystadleuaeth erbyn dydd Gwener 22 Gorffennaf 2016.

Gellir cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio ffurflen ar-lein sydd ar gael ar wefan y Guardian.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel