Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymraeg 2050 – grant arloesi

Croesawir ceisiadau gan sefydliadau i ariannu prosiectau newydd arloesol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Bwriad y grant yw i gefnogi Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg o fewn strategaeth iaith Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr.

Bydd y grant yn edrych i ariannu prosiectau arloesol sydd yn cefnogi nodau’r thema uchod yn ogystal â chwrdd ag un (neu fwy) o’r meini prawf isod o ran prosiectau a ystyrir yn rhai “arloesol”:

  • prosiectau sydd yn cynyddu defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg

  • prosiectau sydd yn cynnig syniadau neu gweithgareddau newydd sydd yn anelu i hybu defnydd o’r Gymraeg ac sydd heb eu gweithredu yn y gorffennol

  • prosiectau sydd yn cynnig ffordd newydd o weithio er mwyn annog a hybu defnydd o’r Gymraeg

  • prosiectau sydd yn cymryd risg a sydd â phosibiliad o effaith pellgyrhaeddol os yn llwyddiannus, ond sydd angen y buddsoddiad er mwyn peilota’r syniad i asesu llwyddiant cyn symud i brif ffrydio’r gwaith

Croesewir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn amodol ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Medi 2017.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel