Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymru yn dal ar agor i fusnes fel arfer

Mae Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates, wedi addo y bydd Cymru’n parhau i fod yn lle gwych i wneud busnes ar ôl y refferendwm. Bydd Cymru’n dal i fod yn wlad agored, ymatebol a chefnogol i fusnes.

Dywed Ysgrifennydd yr Economi y byddai Llywodraeth Cymru’n adeiladu ar ei pherthynas wych â busnesau Cymru ac â mewnfuddsoddwyr, ac yn chwarae rhan lawn yn y trafodaethau am amseriad ac amodau gadael yr UE. 

Pwysleisiodd y byddai Llywodraeth Cymru’n negodi i gadw’r 500 miliwn o gwsmeriaid ym Marchnad Sengl yr UE, ac yn parhau i gymryd rhan ym mhrif raglenni’r UE tan 2020 tra bydd trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer y tymor hwy.

Busnes Cymru yw’r pwynt cyswllt am wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gyfer dechrau a thyfu eich busnes.

Dysgwch fwy am deithiau masnach tramor  ac edrychwch ar y canllaw Cymorth i allforio ar ganfod cyfleoedd a chymryd y camau cywir i allforio.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel