Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Prentisiaethau yng Nghymru

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy'n cynrychioli mwy na 100 o sefydliadau sy'n ymwneud â darparu dysgu seiliedig ar waith, yn gobeithio denu trawstoriad o gyflogwyr i’w gynhadledd flynyddol ar 29 Mehefin yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Dan y thema 'Prentisiaethau yng Nghymru - Sylfaen economi’r dyfodol', bwriad y gynhadledd yw annog cyflogwyr a darparwyr addysg i weithio gyda'i gilydd er lles gweithwyr, busnesau ac economi Cymru yn ehangach. Mae'r digwyddiad wedi ei gynllunio i apelio at gyflogwyr sydd eisoes yn cyflogi prentisiaid a'r rhai sy'n ystyried recriwtio.

Am ragor o wybodaeth, trowch at wefan NTfW.

Ragor o wybodaeth am sut mae busnesau ledled Cymru yn elwa ar brentisiaethau.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel