Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Ynni Clyfar Cymru

Mae Cynhadledd Ynni Clyfar Cymru’n dod â ffigurau blaenllaw o sefydliadau yng Nghymru at ei gilydd i drafod sut bydd systemau ynni'r dyfodol yn edrych a sut byddant yn gweithredu i wasanaethu gwahanol broffiliau defnydd a chynhyrchu.

Y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau hyd yma yw:

  • Lesley Griffiths – Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

  • Guto Owen – Ynni Glân

Mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal ar 4 Gorffennaf 2018 yn Stadiwm Swalec, Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen, am y noddwyr, am y rhai fydd yn bresennol ac am yr arddangoswyr ewch i wefan Ynni Clyfar Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel