Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach yng Nghymru

Bydd y cynllun parhaol newydd yn cyfyngu ar nifer yr eiddo sy'n gymwys am gynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach i ddau fusnes ym mhob awdurdod lleol, gan atal busnesau mwy a chadwyni cenedlaethol rhag elwa ar y cynllun.

Bydd hyn yn caniatáu i ryddhad gael ei dargedu'n fwy effeithiol i gefnogi busnesau bach a lleol ac yn rhyddhau £7m i'w ail-fuddsoddi mewn busnesau bach.  

Bydd y cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach (SBBR) hefyd yn darparu:

  • £5m i ymestyn y cynllun rhyddhad ardrethi dros dro ar gyfer y Stryd Fawr i 2018-19;

  • £1.3m yn ychwanegol i'r awdurdodau lleol ar gyfer 2018-19, er mwyn iddynt ddefnyddio eu pwerau disgresiwn i ddarparu rhyddhad wedi'i dargedu i gefnogi busnesau lleol a fyddai'n elwa fwyaf ar gymorth ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel