Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyrsiau BOSS (Gwasanaeth Cymorth Ar-lein i Fusnesau) newydd ar gael yn awr!

Os ydych chi eisiau gwella eich sgiliau a'ch gwybodaeth ar draws agweddau penodol ar reoli adnoddau dynol i'ch helpu chi a'ch busnes i lwyddo, beth am gofrestru gyda BOSS i gael mynediad at y cyrsiau newydd a ganlyn:

  • rheoli eich amser
  • ymdopi â newid yn y gweithle
  • rheoli absenoliaeth
  • ymsefydlu effeithiol
  • coetsio i arweinwyr

Dim ond munud neu ddau sydd ei angen i gofrestru ar gyfer cyfrif dysgu, ac fe gewch chi fynediad at amrywiaeth eang o gyrsiau, canllawiau rhyngweithiol, fideos - ac os byddwch chi'n cael anhawster, gallwch gysylltu â'r tîm cefnogi drwy'r swyddogaeth sgwrsio byw.

I greu cyfrif dysgu, ewch i wefan BOSS a dewch yn fòs gwell gyda BOSS!

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel